Column: Engelen
Door Carel Betram - Januari 2010
 
Teaser
Ben je wel eens een engel tegengekomen? Het antwoord zal meestal ‘nee’ zijn. Nee, niet zo’n fantasie-engel, een gedaante in wit kleed met een paar grote vleugels. Nee, ik, Carel Betram, ben behoorlijk nuchter en sta wat dat betreft, met beide benen op de grond. Maar toch geloof ik, dat ze er zijn en dat ik ze ook ben tegengekomen. Over het  hoe en wat? Dat hoor je straks in mijn column.

Column
Ken je hem nog? De t.v.-serie ‘Touched by an angel’. De afleveringen waren fantasie-verhalen rondom het gegeven uit de Bijbel, dat mensen zonder het te weten engelen onderdak hebben verleend. De serie ging over twee engelen, Monica en Tessa. Het tweetal kreeg opdrachten van ‘boven’ om mensen, die behoorlijk in de knoei zitten een zetje in de goede richting te geven. Monica was een engel in opleiding en zij werd uitverkoren op aarde gewone stervelingen te helpen. Tessa was de stagebegeleider en moest eventuele foutjes van haar pupil recht zien te breien. Later kwam er nog een mannelijke doodsengel bij. In de serie kwamen o.a. thema’s als mensenrechten, slavernij, oorlog, zelfmoord, verslavingen en gevaren van internet aan de orde.

Engelen worden meestal afgebeeld als personen in witte gewaden en met vleugels. De Bijbel zegt over hen, dat het geesten zijn, die God dienen en dat ze uitgestuurd worden om Goddelijke boodschappen aan de mensen over te brengen. Engelen zijn geesten, zij hebben geen lichaam van vlees en bloed als wij. Als engelen op aarde verschijnen, hebben zij een verschijningsvorm, die wisselt naar gelang de functie, die zij te verrichten hebben. Je kan ze dus zien, maar het zijn en blijven geesten.
Geesten, die door God worden uitgezonden om iets te doen. Dat was toen. Lees de verhalen in de Bijbel er maar op na, en dat gebeurt nu nog. Want God is niet met Zijn activiteiten gestopt. Het gebeurt overal, in de wereld, in Europa, in Nederland en ook op Walcheren.

Engelen, die erop uitgestuurd worden om mensen te dienen, te helpen. Mensen, die ontdekt hebben, dat ze zelf niet tegen alle problemen zijn opgewassen. De door God gezonden boodschappers brengen troost, bieden hulp en bescherming en troosten mensen.

De serie ‘Touched bij an angel’ bepaalde de kijkers bij het feit, dat er meer is tussen hemel en aarde. De serie was weliswaar bedoeld om de kijkers een plezierige avond te bezorgen, maar bracht ook naar voren, dat er naast kwade geesten veel meer goede geesten zijn.

Maar ….
Engelen hoeven niet altijd geesten te zijn. Engelen kunnen ook mensen zijn. Mensen, die troost brengen als je in de put zit of mensen, die je daadwerkelijk uit de put helpen, door middel van een concreet stukje hulpverlening. Denk bij voorbeeld aan de vrijwilligers van de voedselbank, de kerstpakkettenacties voor de minima en de inzamelingen, die gehouden worden voor derde wereldlanden en de actie schoenendozen om kinderen in Oost-Europa een prettige kerst te bezorgen. Ook in deze uitzending hoorde je er iets over: vrijwilligers, figuurlijke engelen, die uitvlogen naar het andere eind van de wereld om via de ether goed nieuws te verspreiden. Hetzelfde goede nieuws, dat Spirit-us wekelijks via Cool fm uitzendt.

De dame in het wit, Florence Nightingale, was zo’n engel voor de gewonde soldaten in de Krim-oorlog. Maar overal om ons heen zijn ze aanwezig: engelen. Misschien is er wel één in je huis. Misschien heeft zij of hij bij de geboorte de naam ‘engel, angel of angelito’ meegekregen. Belangrijker dan de naam is echter of die persoon zich als een engel gedraagt.

Ben jij wel eens een engel tegengekomen? Nou, ik wel!